MerjaNurmi

Ääripään Paula

Kävit sitten tervehtimässä rasistien leiriä, Paula Risikko. Sitä porukkaa, jonka nettikeskusteluista saa kuvan, että jokainen vähänkään tummaihoisempi on todennäköisesti "laiton maahantunkeutuja". Varmaan tarkoitit hyvää. Olet jo kuullut, miksi se ei ollut kovin hyvä idea, joten ei siitä enää mitään. Mutta puretaanpa hiukan sitä, mitä sinä siellä puhuit. Jätetään ne "joot" ja "kyllättelyt" ja "ymmärrän" -hokemiset, sillä minä tulkitsin ne ihan vaan täytesanoiksi, sinun puhemaneereiksesi, sellaiseksi, jolla täytät keskusteluun tulevia taukoja, ja ilmoitat olevasi edelleen kuulolla.

Ensimmäiseksi huomautit koiran kohtelusta. Kehoitit laittamaan sille jotain vällyä alle, kun se makasi kylmällä kivetyksellä. Hyvä, hyvä. Koiravanhus varmasti kärsi siinä kovalla ja kylmällä alustalla maatessaan.

"Tiedättekste, minkä takii me ollaan tässä ihan periaatteessa?" kysyi mielenosoitukseen osallistunut mies. Sinä vastasit: "Sano vaan," jonka tulkitsin niin, että sinä et tiennyt. Menit siis leiriin hiukan ummikkona?

"Me vastustetaan, noihan puolustaa niitä kun on saanut potkut, tiedäksä, Suomesta, tai hylkypäätöksen, ja tota me puolustetaan suomalaisuutta, eiks sen pitäis poistaa maasta? Ja miks nää puolustaa? Tänne tulee bussikaupalla vaihto,  me ollaan seurattu tossa noin, bussikaupalla tulee vaihtomiehistöö. Et kuka sielt, onks se niinku vokista ku ne tulee, vai mistä ne tulee tohon niinku tukemaan, et joka ilta kello yhentoist aikaan ja välillä aamullaki, ja tota... Mitäs mieltä te ootte tästä asiasta? Sillä ois kiva tietää niinku mielipide."

Sinä vastasit: "No, sillä tavalla tietysti, et jokaisella täällä Suomessa on tää mielipideoikeutensa, että tällässet niinku kokoontumiset on mahdollisia, et mä en niinku sillä tavalla ota kantaa, et-"

Tässä kohdassa sinut keskeytettiin, ja mies kysyi: "No mut mitäs laki sanoo, ku te kuitenki ootte sisäministeri?"

"Joo, mä oon sisäministeri, ja meidän laki sanoo sillä tavalla, että Suomi on oikeusvaltio, ja jokaisen turvapaikanhakijan hakemus käsitellään yksilöllisesti. Hänellä on mahdollisuus valittaa siitä jopa korkeimpaan oikeuteen, ja sen mä sanoin heillekin äsken tuolla. Ja sen jälkeen kun tulee lainvoimainen päätös, niin ohjataan vapaaehtoiseen paluuseen."

"Joo, mut jos ne jääki tänne? Eikä haluu lähtee, nii mitä sit tehtäs?"

"Siitä huolimatta meillä on annettu kunnille ohjeet, että pitää ohjata vapaaehtoisen paluun järjestelmään. Myös seurakunnat on tietoisia tästä ohjeistuksesta."

"Joo, mut jos ne ei lähde, mitä sitte? Saako hän jäädä vaan tänne Suomeen?"

"Sitte on erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on myös käytössä pakkopalautuksia. Meillä on poliisin järjestämiä paluu, paluu, palautuksia, ja sitte on näitä järjestöjen, mutta ne on siis näitä vapaaehtoiseen liittyviä. Ja sitte on myöskin poliisin hoitamia pakkopalautuksia. On olemassa."

"No mitäs mieltä te ootte tästä Unkarin mallista? Unkarihan ottaa nyt hyvin tiukan asenteen näihin turvapaikanhakijoihin, kun niitä tulee niin valtavan paljon."

"Minkäslainen malli siel on?"

"No, malli on sellanen, et ku tulee maahan, laitetaan valvottuihin olosuhteisiin, koska monestihan ne tulee jopa Isis-alueelta,"

(Toinen leiriläinen puuttuu puheeseen): "Niinku turvasäilöön niin sanotusti."

Sinä: "Me ollaan Suomes päätetty, että me ei tehtäisi tämmössiä säilöntäkeskuksia. Se ei, koska tuota katsottiin, että siellä saattaa tulla myös järjestyshäiriöitäki hyvin herkästi, ja siitä syystä meillä on, näitä tota asumisvelvollisuus, meillä on just tehty laki just siitä, että tota jos on tämmönen, että on kielteinen päätös, niin voidaan määrätä tämmöseen asumisvelvollisuuteen määrätyssä vastaanottokeskuksessa, ja siitä sitte siihen paluuseen."

"Mut eiks se ois vähä turvallisempaa, et he ois kuitenki selkeesti valvotussa olosuhteessa, ihan niinku jossain Unkarissaki, koska monestihan juuri nää, jotka on saanu hylkäävän päätöksen, nii he saattaa olla mielisairaita, he saattaa olla vankikarkureita,"

Tässä kohdassa ninä keskeytit mielenosoittajan vuodatuksen.

"Kyllä sellaisissa tilanteissa kyllä, jos on joku tämmönen tilanne, niin kyllä meil on myös siihen mahdollisuus, mutta kyllä te varmasti ymmärrätte sen, että lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että on niinku tällässet, että ei niinku niin sanotusti pakoteta johonki määrättyyn tilaan. Kyllä meillä on niitä, mutta ei ole sellassia keskitettyjä, että meil on siis muutamia on tällassia siis on mahdollisuuksia, mutta-"

Tässä sinut taas keskeytettiin. "Nii, Mäntsälässä on seitkyt paikkaa, ja sit on.."

"Kyllä, mut ei oo niinku sellassia, et me kerättäs henkilöitä."

"Joo, niin o. Se on varmaan meidän kanssa yksi syy, minkä takia me osottaa mieltä, et meidän mielestä se on erittäin turvatonta, et henkilöt jotka tulee mahdollisesti Isis-alueelta, on mahdollisesti mielisairaita,vankikarkureita, nii mieluummin kun että hallitus laittaa heidät valvottuun tilaan, kuten esimerkiks Unkarissa, nii että hallitus antaa heidän vaa kulkee ja levitä ihan minne päin Suomee, et tää on yks meidän tärkeimpii pointtei tietysti."

"Ja mä ymmärrän teitä oikein hyvin. Me tietysti yritämme hoitaa tämän sillä tavalla, et tää menee rauhanomaisin keinoin, ja että me saataisiin kaikki, jotka saa kielteisen päätöksen, nii meidän tavoite on, että kaikki vapaaehtoisesti lähtee. Ja siinä on meillä sitten erilaisia keinoja."

"Missä menee sitte, anteeks, mä kysysin, tommonen niinku kunnianloukkauksen ja sit tommonen niinku kansankiihottamisen - me ei olla kiihotettu mitään, mutta tuolla on huudettu, meil on videolla, 'Me raiskataan teidät, me raiskataan,' siel huudetaan barrikadeilla, tieksä, kaiuttimet päällä."

"Se on varmaan sellainen asia, jonka sitten viranomaiset-"

"No, poliisit ei puuttunut, olihan siel poliiseja, mut ei kukaan- Meit on haukuttu natseiks, ei me olla mitään natseja. Ootsä nähny tääl jossain hakaristilippuja? Ei missään nimessä. Me on ajettu suomalaisten etuja. Ei me olla mitään. Ei yhtään väkivaltaa ei tilannetta."

"Mä haluaisin nyt kuitenki teille tulla sanomaan, et mä ymmärrän teitä ja mä ymmärrän heitä, ja mä yritän nyt järjestää niin että, että kaikki, jotka tarvitsee turvapaikan, saavat turvapaikan, mutta he, jotka eivät saa turvapaikkaa, että he lähtisi vapaaehtoisesti."

"Nii, et go home, niinku sanotaan."

"Nii. Se on tavoite. Se on tavoite. Ja tuota, erilaisilla tavoilla. Kyllä tekin varmasti sen ymmärrätte, että jos ihminen (kameran räpsähdys peitti puheen) tilantees, eikä ole mahdollisuus palauttaa, että saa turvapaikan, nii sitten me suomalaiset hoidamme asiat, senkin hyvin."

"Joo, no meil on vähä erilainen näkökulma, et me katsotaan, et pitäis auttaa nimenomaan siellä lähtöalueiden lähellä -"

"Se on totta -"

"Et se on sata kertaa paljo tehokkaampi, sillä tavalla autetaan niitä oikeesti hädänalaisia naisia ja lapsia, eikä näitä nuoria miehiä."

Näiden väliin hoit monta "kyllää". Vähän taisit innostuakin? Vai halusitko vain saada puheenvuoron?

"Kyllä, ja mä oon samaa mieltä siinäkin, että tää humanitäärinen apu, mitä me annetaan, nii on hyvä, että me lähetetään sinne paikalle. Mä oon tänä päivänä ollut juuri sellasses kokoukses ku Siviili- ja kriisinhallinnan kokous ja siellä lähdetään siitä, et me vietäs sitä apua sinne, sinne paikanpäälle, ettei tarvitsis lähteä sieltä pois. Tää on monipiippunen juttu, mutta kun joka tapauksessa maailman sivu on lähdetty, suomalaisetkin on lähteny, ja meitäkin on autettu, niin autetaan niitä, jotka on hädänalaises tilantees, mutta ne, jotka ei ole, niin ne (hiukan epäselvää, jotain vapaaehtoisesta palauttamisesta?)"

"Suomalaiset lähtivät lähialueille. Siel ois turvallisia lähialueita; Saudi-Arabia, kaikkia muuta, miks eivät mene sinne? Miks he tulevat tänne? Minä kerron vastauksen: se on raha! Raha ratkasee. Ne saa täällä niin hyvän toimeentulon, että he eivät halua lähteä."

"Ei saa. Tällä hetkellähän meillä ei, ei, ei meillä oo mitenkään niinku erilainen systeemi ku muilla mailla. Ja -"

"Ne saa isomman rahan -"

"Mutta sanon suoraan, että jos me nähdään, että samassa maassa on turvallisii alueita, niin me annamme ohjauksen sinne."

"Ja miksi täällä on - suurin osa on nuoria miehiä?"

"Siis -"

"Missä on naiset ja lapset? Missä on syyrialaiset, missä on sota?"

"Mä en osaa sanoo."

"Irakissa ei ole sota."

"En ota kantaa."

"Anteeksi. Minun vaimoni tuttavalla on työkaveri, joka on Irakista. Hän lähtee aina välillä lomalle sinne. Et siellä on niitä turvallisia alueita. Ja paljon."

"Kyllä. Ja Migri - meillä on tää maantietoyksikkö, joka koko ajan pitää niinku tietoa yllä, että, että niinku mikä on turvallisuustilanne, ja te ootte huomannu, että meillä tulee kielteisiä päätöksiä."

"Joo. Me toivotaan vaan, et ne myöskin poistetaan maasta, eikä vaan pyydetä, ei ne kuitenkaan lähde. He kai ei haluu lähtee."

"Meillä on myös pakkopalautuksia. Mä haluan kiittää siitä, että te -"

"Anteeks hirveesti. Mä haluisin kysyy yhden asian."

"Ole hyvä."

"Mikä teil on niinku Suomen valtio, tieksä, ei me voida koko maailmaa voida auttaa tänne. Mikä tääl on kiintiö raja? Tännehän voi tulla kymmenii tuhansii siis jatkuvasti, niinku satoja tuhansii. Nii missä se raja on? Tää kansantalous kaatuu. Kyllähän te tiedätte, Ruotsikin on jo pulassa, ja Tanskat ja kaikki, se on Rinkebyt ja kaikki"

"Tästä syystä meil on lainsäädäntö, jota on nyt selkeytetty. Tästä syystä juuri, että meidän kantokyky ei riitä ihan kaikkeen."

"Kuka valvoo Tornion rajaa?"

"Ööö... Rajavartijat."

"No, ei ne valvo, ja oikeesti sieltä pääsee kuka tahansa ilman papereita, ja monethan on polttanu paperinsa ennen ku on tullu Suomeen."

(Ääni sivusta): "Taikasanalla asylym."

"On taikasanamaahanmuuttopolitiikkaa. Mut kiitos, et te kävitte täällä."

"Joo, mä ymmärrän teitä. Sen halusin välittää. Mä ymmärrän -"

"Tääl on turvallista, ei tarvi pelkää."

"Ei, ei.."

"Me ollaan kaikki (yhteenpuhumista niin, että ei saa selvää);"

"Sä oot ensimmäinen ministeri, joka tänne tulee. "

"Kyllä, ja ensimmäinen kansanedustaja. Meidän puolella ensimmäinen poliitikko. Et aika uskomatonta, Hienoo."

"Meillä kävi täällä Hesari aikasemmin minun kutsusta, mä vähä myöhästyin, ja sinäki olit vähä myöhässä."

"No niin."

"Yritin pyytää uudestaan, mutta hän sano, et  hänellä on muita menoja. Hän olis varmaan mielellään ottanut kommenttia."

(Molemminpuolisia kiitoksia.)

"Noi häiritsee meitä Sieltä tulee joku aina yölläkin joku häiritsee meitä,  ihan tarkotuksella, yrittää provosoida.."

"Mä sillä tavalla tietysti toivon näin vanhana sairaanhoitajana, että ettette vilustu, niin mä toivon, että näitä kumpaakaan ei enää huomenna ole."

"Katsotaan, kun he lähtevät purkamaan leiriä, nii me lähdetään myös."

"Kun sen päätöksen teet, se on hieno juttu."

"Mutta mä tarkotan sitä, älkää ottako sitä, mä sanon vaan niinku yksilön näkökulmasta, ettette palellu."

Ympäripyöreitä, vähän lakiasiaa, paljon "ymmärtämistä", ehkä jopa ymmärtämistä. Minä en ymmärrä.

Älä tee tuota toiste, sisäministeri Palula Risikko!

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Kun muutama päivä sitten kävelin tuon Lasipalatsin kulmalla olleen Suomi ensin-leirin ohi, niin muuan leirin tyttösistä esitteli palautusohjelmaansa kumppaneilleen hieman suoraviivaisemmalla otteella:

"Rahtina koneeseen ja luukut auki!"

Ihmettelen, mitä kukaan uskottava poliitikko tekisi tuossa leirissä.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Olen taipuvainen olemaan samaa mieltä kanssasi. Ehkä Risikko pyrki jonkinlaiseen tasapuolisuuteen? Ehkä hän ei tiennyt, minkälaista porukkaa tuo on? Ei ollut siis tutustunut heidän nettikirjoitteluunsa, esimerkiksi. Ainakin toivon niin.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Niin. Arveluttaa ketään siihen nettikirjoitteluun tutustuttaa, mutta eiköhän tällä alustalla ole aikuisia:

http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen...

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Ihmiset joiden mielestä suomalaisten pitäisi enemmän keskittyä hoitamaan suomalaisten asioita ja pitää rajat kiinni esimerkiksi Ruotsista saapuvilta turvapaikanhakijoilta eivät välttämättä ole rasisteja. Voivat olla toki, mutta vastaavanlaisesta yleistämisestä taisi saada joku sakkotuomionkin. Toki sallin tämän vahvan lähestymisen sinulle, kun olisin sallinut sen ilman sakkoa toisillekin yleistäjille.

Ottamatta kantaa henkilöihin,joita vastamielenosoittajien leirissä on kun en heitä henkilökohtaisesti tunne, olen kyllä sitä mieltä että he pitävät ääntä suuren hiljaisen joukon puolesta. Ihmisten, joiden mielestä otimme kantaaksemme aivan turhaan valtavan kustannuksen suurelta osin turvallisten maiden kautta saapuneista turvapaikanhakijoista. Ihan vain solidaarisuuden osoituksena ruotsalaisille. Leiri ei saanut kovin paljon huomiota valtamedialta tai poliitikoilta ja sinun tapaiset yleistäjät eivät tee helpoksi osoittaa heille tukea. Olen leiriläisten kanssa samaa mieltä, että turvapaikka annetaan liian helposti ja kielteisen päätöksen saaneiden poistamisessa ja säilöönotossa lepsuillaan.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Onko sinulla paljonkin faktatietoa osoittaa tästä lepsuilusta? Kuten Risikko tuossa sanoi, päätökset tehdään yksitellen, jokainen tapaus tutkitaan erikseen.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

On täysin epäolennaista keskustella rasismi - nimityksestä silloin, kun on kyse Suomi Ensin - tyyppisestä toiminnasta ja ilmaisusta. Se on riittävän selkeä ihan itsessään.

Yhtä epäolennainen ja perusteeton on olettamus, että he edustaisivat jonkinlaista suurta, hiljaista enemmistöä.
Onneksi.

Tuo on kyllä kaikkien vastaavien liikkeiden oletus itsestään.
Valitettavasti.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Varmasti suuri enemmistö ei ole valmis Suomi Ensin- liikkeen tapaiseen toimintaan ja ilmaisuun. Toisaalta suuri joukko ihmisiä on samaa mieltä, ettei nykyinen turvapaikkapolitiikka ole kestävällä pohjalla. Suomalaisista iso osa on tyytymätön tilanteeseensa. Eläkeläiset pieniin eläkkeisiin, lapsiperheet niukkaan toimeentuloonsa ym. ja suuri osa merkittävästi veroja maksavista maksaa mielestään jo nyt liikaa. Eikä tämä edes riitä, Asia, jonka jokaisen lukutaitoisen julkisista tuloista ja menoista pitäisi ymmärtää. Vaalien alla vain moni päättäjäkään ei tunnusta tosiasioita. Moni suomalainen olisi mieluummin valmis rahoittamaan vanhustenhoitoa tai lastenhoitoa kuin nuorten Euroopanmatkaajien elättämistä. Tämähän olisi sitten suomalaiset (Suomi) ensin ihan konkreettisesti. Onneksi.

Ihmetellä täytyy sitä miten paljon on viime aikoina puhuttu turvallisuudesta ja uhkakuvista Venäjän suuntaan, kun suurempi lähiajan uhkakuva suomalaisille on epävakailta alueilta ja heikosti sopeutuvista kulttuureista tapahtuva maatamme köyhdyttävä maahanmuutto. Siinä olemme olleet jo vuosia aseettomia yhdessä rintamassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Valitettavasti.

Maailmoja syleilevä hyvinvointiyhteiskunta on ollut kiinnostava kohde kaukaisesta sijainnistaan huolimatta. Mitä paremmin ja avokätisemmin otamme tulijat vastaan sitä pitempi jono ovelta löytyy eikä saavutetuista eduista olla valmiita luopumaan (viittaus toiseen mielenosoittajien leiriin). Vastaus miksi irakilaiset tulivat juuri Suomeen löytyy tästä.

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Aika erikoinen ajatus ja vaatimus, että on olemassa suomalaisia, joiden kanssa sisäministeri ei saisi keskustella. Sellaisiä vähäarvoisempia ihmisiä, joiden kanssa lauseiden vaihtamisesta saastuu.

Jätän sanomatta, mitä tämä mielestäni on. Meditoikoon kukin kotonansa.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Kyllä hän voi toki keskustella ihan kenen kanssa haluaa. Minusta hän sitä paitsi pelkäsi tuota porukkaa, ja asetteli sanojaan aika varovasti. Mutta minullakin on oikeus mielipiteeseen, ja minun mielestäni ei sisäministerin olisi pitänyt vierailla tuossa leirissä.

Jaakko Häkkinen

Mitäs Paula muka teki väärin? Vieraili molemmissa leireissä. Miksei saisi?

Otsikossa puhutaan jostakusta Laurasta...

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Kiitos, kun huomautit typosta. Nyt se on korjattu. Minun mielestäni valtiovallan tulee vastustaa rasismia.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

Risikolta oli harkittu ja fiksu teko vierailla molempien 'ääripäiden' leireissä kartoittamassa eri näkemyksiä, ja juttelemassa kuulumisia. Kävin itsekin käymässä SE-leirillä torstaina puolen yön kiemuroissa, mukavaa oli.

Niin, miksi Risikko ei olisi saanut vierailla? Koska rasismi vastaat - HAhha... rasismi on lähes aina (kuten sinun tapauksessasi) v a i n sana, mitä toisesta osapuolesta käytetään kun omat argumentit loppuvat.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

SPR määrittelee seuraavasti: "Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, uskonnon tai äidinkielen perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät."

Tällaisesta alempiarvoiseksi arvottamisesta on runsaasti esimerkkejä vastamielenosoitusta pitäneen Suomi ensin -ryhmän facebooksivuilla, jos ei nyt sitten juuri ole satunnaisesti sieltä pahimpia ylilyöntejä siivottu pois. Siinä tapauksessa löydät esimerkkejä Sakari Timosen uusimmasta blogista "Ääripäästä, päivää". Timonen on julkaissut muutaman kuvakaappauksen rasistien keskinäisestä keskustelusta, jossa rasistit kauhistelevat sitä, että joku on antanut lapsensa syliin Helsingin mielenosoitukseen osallistuvalle muslimimiehelle.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi Vastaus kommenttiin #14

Sisäministerin ei olisi pitänyt käyttäytyä kuin rasismi olisi hyväksyttävä aate. Minä olen taipuvainen uskomaan, että hän teki sen tietämättömyyttään. Hän ei ollut ottanut selvää, minkälaista ryhmää meni kunnioittamaan läsnäolollaan.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen Vastaus kommenttiin #15

Tai sitten Risikko otti tilanteen vain tasapuolisen maltillisesti, ja halusi diplomaattisesti läsnäolollaan lähestyä ja puhutella molempia ryhmiä tien eri puolilla. SE ryhmäläiset ilmaisivat Risikolle näkemyksensä kyllä selkeästi ja suoraviivaisesti (kiitos tarkasta referoinnista), Risikko totesi heille lähtiessään että: "Ymmärrän teitä ja ymmärrän myös heitä".

Terroristienkin kanssa pyritään usein neuvonpitoon - miksi ei poliittisesti suuntautuneen, laillisesti kokoontuneen, kansanliike ryhmän kanssa näin saisi myös tehdä?

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Nämä SE-liikkeen jäsenistä kukaan ei ole saanut rasismi-tuomiota. Ja he vastustavat vain ja ainoastaan hylkäävän päätöksen saaneiden matujen jäämistä maahan. He eivät poistu vapaaehtoisesti, koska heidät elätetään täälläkin.

Ministereitä kävi kaksi, Orpo ja Risikko. Minusta se on luonnollista. Kansanedustajista kävi leirissä myös Huhtasaari. Matu-leirillä kävi lisäksi myös Ville Niinistö mutta hän ei käynyt SE-leirissä.

En kuulu heihin, enkä ole ollut yhdessäkään miekkarissa enkä ko leirillä mutta heitä arvostellaan mielestäni oudoilla perusteilla.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Kysyit, miksi ennakkosensuroin kommenttisi. Sana "matu" ei kuulu mielestäni normaaliin keskusteluun. Missäs välissä Orpo siellä kävi?

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

Orpo ei leirissä vieraillut, vaan Orpoa SE-ryhmä haastatteli Narikkatorilla, n. 50-100m päässä varsinaisesta leiripaikasta.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Mitäs vikaa "matu"-sanassa? = maahantulija?

En muista, missä välissä mutta olen nähnyt videon hänen (Orpon) haastattelustaan siellä. Samanlaista mitään sanomatonta jaaritusta kuin Risikolla eli ei vastannut kysymykseen: "miksi kielteisen päätöksen saaneita ei palauteta?"

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi Vastaus kommenttiin #19

Matu ei tarkoita maahantulijaa vaan maahantunkeutujaa, ja on yleensä rasistisissa piireissä käytetty termi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Reino, sana "matu" on pikkurikollisten käyttämä lyhenne "maahantunkeutujista", joista kukaan ei ole tunkeutunut mihinkään.

Tajuatko, millaiseen porukkaan olet liittynyt. Äläkä valehtele, ettet "kuulu heihin", kun kerran puhut matu-leiristä.

http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"jokainen vähänkään tummaihoisempi on todennäköisesti "laiton maahantunkeutuja"

Järkevä keskustelu on mahdotonta koska kaikki nykyisen humanitaarisen maahanmuuton kritikki leimataan lähtökohtaisesti rasismiksi. Suomi tarvitsee oman Trumpin joka vähät välittää median ja pienen vähemmistön vikinöistä.

Käyttäjän MerjaNurmiOsTuomi kuva
Merja Nurmi

Siellä se pieni vähemmistö vikisee nyt Kaisaniemessä, jos ei ole jo lähtenyt kotiin. Onneksi se on tosiaan pieni vähemmistö, jonka mielestä esimerkiksi muslimimies ei saisi pitää lasta sylissä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Luettuani sisäministeri Risikon puhuttua puhetta kirjoitettuna, voi vain todeta, että presidentti Trump puhuu huomattavasti selkeämmin.

Toisen kohdalla ihmetellään miten tuollaisia puhuva henkilö voi olla presidentti.

Saman kysymyksen voi toisen kohdalla esittää ministeriyden suhteen.

Toimituksen poiminnat